• 100% prírodné zložky, 0% hormón

LABORATÓRNE VÝSLEDKY BEE WELL

Vedecké hodnotenie lyofilizácie

Potvrdenie účinnosti kapsúl Bee Fertile

Čo je lyofilizácia?

Ohľadom lyofilizácie (sušenie mrazením) panuje u verejnosti množstvo mylných predstáv. Jedná sa o špičkový (a zároveň šetrný) technologický proces dehydratácie, ktorý sa využíva aj v biotechnológii ako forma konzervácie. Včeliu materskú kašičku (alebo napr. ovocie) určenú na sušenie najprv zmrazia, následne sa vytvorí vákuum (zníži sa tlak), a týmto spôsobom sa vytrhávajú molekuly vody z ľadového kryštálu.

Voda sa takto z tuhého skupenstva (ľad) priamo mení na paru (plynné skupenstvo) bez prechodu cez kvapalnú fázu.

Sušenie mrazením pozostáva z troch fáz. Z mrazenia a následne dvojkrokového sušenia:

 • Mrazenie: vzorku určenú na sušenie zmrazia na elektrickej mraziacej doske pomocou kvapalného dusíka alebo postreku oxidom uhličitým.
 • Sublimácia: molekuly vody sú dovtedy „vytrhávané“ z kryštalickej mriežky, kým sa vo vzorkách nachádza ľad. Medzitým sa do systému vháňa teplo, aby sa vykompenzovalo zníženie teploty vznikajúce odlučovaním vodných molekúl.
 • Ďalšie ohrievanie: Zbytok vody sa odparí ohrievaním, následne sa vzorka stabilizuje prostredníctvom príslušných prísad.

Podrobnejšie informácie získate na wikipédii.

Výhody oproti klasickým typom sušenia

 • Hodnotné zložky nie sú poškodené a vitamíny sa nerozložia,
 • Chute a aróma zostávajú nezmenené,
 • Účinné látky včelej materskej kašičky sa v plnej miere uchovajú (viď laboratórne výsledky).
 • Výsledkom procesu je produkt s 1 – 4% mierou vlhkosti, preto je možné takto upravené produkty uchovávať dlhodobo, až niekoľko rokov

Mylné predpoklady a mýty ohľadom lyofilizácie nás viedli k publikovaniu laboratórnych výsledkov externej firmy, ktorá naše výrobky testovala.

Predstavenie medzinárodného potravinárskeho laboratória Eurofin Bell / Novamann

Významný podiel laboratórnych testov vykonala novozámocká pobočka medzinárodného potravinárskeho laboratória Eurofin Bell/Novamann. Eurofin Bell/Novamann disponuje viac než 800 laboratóriami v 47 štátoch sveta, a je jednou z popredných globálnych organizácií v oblasti testovania doplnkov stravy, potravín a liečiv. Vďaka najmodernejším technológiám sú schopní vykonať viac než 200 tisíc rozličných testov, ktoré merajú kvalitu zloženia a mieru pozitívnych účinkov na ľudský organizmus.

Pre Eurofin Bell/Novamannt sme sa rozhodli kvôli ich vysokokvalitným službám a medzinárodnému uznaniu a dôveryhodnosti. Nespôsobili nám sklamanie, testy, o ktoré sme žiadali, prebehli rýchlo a precízne, aby sme aj v Maďarsku mohli zbúrať mýty a mylné predstavy, ktoré v zahraničí už nie sú charakteristické. Súhrn výsledkov si môžete pozrieť tu, pripojili sme aj pôvodné laboratórne výsledky, ktoré si viete prezrieť kliknutím na link.

SKUTOČNE STRATÍ VČELIA MATERSKÁ KAŠIČKA SVOJE ÚČINNÉ LÁTKY, ALEBO BUDÚ TROJNÁSOBNE KONCENTROVANEJŠIE?

Aký je rozdiel medzi klasickou a lyofilizovanou včelou materskou kašičkou?

Popri včelej materskej kašičke sa vypracovala porovnávacia tabuľka najdôležitejších účinných látok, čo je čiastočným výpisom pôvodných laboratórnych výsledkov. Správu spoločnosti Eurofins Bell / Novamann si môžete prezrieť kliknutím na link. Testovanie prebehlo pôvodne z dôvodu, aby sme sa presvedčili, že lyofilizovaná včelia materská kašička neobsahuje škodlivé látky, a iba mimochodom sa dokázalo, že z účinných látok obsahuje presne trojnásobné množstvo.

Klasická včelia materská kašička (1 gram)
Laboratórne výsledky klasickej včelej materskej kašičky pred lyofilizáciou.
 • Vápnik 134 mg
 • Kálium 2610 mg
 • Horčík 282 mg
 • Vitamín B6 (/100g) 0.269 mg
 • Vitamín C (/100g) 0.5 mg
 • Vitamín B1 (/100g) 0.105 mg
 • Vitamín B12 (/100g) 0.009 mg
Laboratórne výsledky
Lyofilizovaná včelia materská kašička (1 gram)
Laboratórne výsledky Bee Fertile po lyofilizácii.
 • Vápnik 380 mg
 • Kálium 8680 mg
 • Horčík 963 mg
 • Vitamín B6 (/100g) 0.315 mg
 • Vitamín C (/100g) 0.516 mg
 • Vitamín B1 (/100g) 1.99 mg
 • Vitamín B12 (/100g) 0.01 mg
Laboratórne výsledky

  Ak ste človek, vyberte obrázok Vlajka .

  Send this to a friend